Červenec 2012

Richie- Newsky na TT

31. července 2012 v 18:48 | Mája (Majka) |  Richie Stringini
Richie přidal na svůj TT newsky

Zbytek vám přidám později nebo zítra :) Už musím jít tak Pá ;)

Richie-Newsky na FB

31. července 2012 v 18:07 | Mája (Majka) |  Richie Stringini
Včera Richie přidal na svůj oficiální FB

To all you beautiful people whom I love. I'm going through a difficult time right now. But my friend Christina is going through a harder one. Please pray for Christina that God give her strength and comfort and love. I will fill you in as soon as I can on what my situation is. I'll be okay but for right now you can help me by praying for this beautiful woman and child of God Christina. I keep all of you in my prayers every night please do the same for me and I will keep you up to date as soon as I know what's going on. You are also amazing, and I don't know what I'd do without you… Please don't ever leave my side and I promise I won't leave yours. Good morning good night sweet dreams and have a blessed day your one and only Christopher Richard StringiniPřeklad: Pro vás všechny, krásné lidi, které miluji. Procházím těžkým obdobím právě teď. Ale moje kamarádka Christina prochází tvrdším. Prosím modlete se za Christinu, aď Bůh jí dá svou sílu a lásku. Naplním vás, jakmile budu moci, podle mojí situace. Budu v pořádku, ale právě teď mi můžete pomoci se modlit za tuto krásnou ženu a dítě Boží Christina. Držím vás všechny v mých modlitbách, udělejte pro mě totéž každý večer a budu vás kontaktovat, jakmile budu vědět co se děje. Jste tak skvělí a já nevím, co bych si bez vás počal... Prosím, nikdy mě neopouštějte a já slibuji, že vás nikdy neopustím. Dobré ráno / Dobrou noc, sladké sny a máte denní požehnání od vašeho jednoho a jediného Christophera Richarda Stringiniho

A před cca 11ti hod.

This is it guys- Gods plan for me is about to unfold and in a big way!! BUT I NEED ALL OF YOU TO PLEEEAASSE PRAY FOR ME AND MY FAMILY! I WILL be seeing you all SOOOON!!! Ahhhh! I'm soo excited!!!! Pray pray pray and I will pray for you all.. I could have NEVER done this with our you, your prayers and my amazing HEAVENLY FATHER!! GOD BLEES YOU ALL.
I'll keep u all informed!
XOXOXOXOXO
CHRISTOPHER "RICHIE" STRINGINI"
I LOVE U!!!!


To je to kluci-Boží plán pro mě se chystá rozvinout a ve velkém stylu! Ale prosíííííííím vás všechny Modlete se za mě a mou rodinu! Budu vás všechny uvidím SOOOON! Aha! Jsem tak nadšený!! Modlete se prosím modlete se a budu se modlit za vás všechny .. Mohl jsem nikdy nedělal to s naší vás, vaše modlitby a můj Nebeský Otec úžasné! Bůh vám všem žehnej.
Budu vás dále informovat
XOXOXOXOXO
Christopher "Richie" Stringini "
I LOVE U!! (Miluji vás)

Kopírovat se zdrojem -.- Děkuji :D


Můj nový design :)

31. července 2012 v 16:05 | Mája (Majka) |  Články
Ahojte! Jak se vám líbí můj nový design (lay) ? :)
Udělala mi ho moje AFFS :)


:)

Jesse-New video na keek.com před 11hod.

29. července 2012 v 16:41 | Mája (Majka) |  Jesse McCartney
Jesse,přidal na keek.com před 11ti hodinami video


Jesse-New video na keek.com před 12hod.

29. července 2012 v 16:38 | Mája (Majka) |  Jesse McCartney
Jesse přidal před 12hodinami na keek.com new video

Super video! ;)

29. července 2012 v 16:27 | Mája (Majka) |  Us 5
Ahoj! Před chvíli jsem našla na YT (YouTube) video Us5 feat. SHINee- She Bad ;) (Oni spolu nikdy nezpvíali ;)) Video je tak udělané ;)) )

Jsem z5

29. července 2012 v 16:23 | Mája (Majka) |  Články
Jsem z5 :DBLOG SE POZASTAVUJE!!!

24. července 2012 v 20:09 | Mája (Majka) |  Články
Ahoj! Blog pozastavuji na týden :)))))))